Odaklarımız

Reklam

Reklam; hem toplumun yapısını geliştirmekte hem de firmaların büyümesine, ürettiği mal ve hizmetlerin çoğalmasına olanak tanımaktadır. İnsanların kararlarını da etkileyen reklam, hep daha sağlıklı, kaliteli, kullanışlı ürün özellikleri sunarak, onları eğitme, bakış açılarını değiştirme yoluyla da başarı elde etmiştir.

Reklamın iyisi kötüsü vardır..

Kötü yapılmış bir reklam firmanın çabalarını boşa çıkarabileceği gibi tüketici psikolojisinde firma ile ilgili vizyon daralmasına da neden olabilmektedir. Reklamda kullanılacak ana karakterlerin ürün ve/veya hizmetin önüne geçmesi ekonomik gider anlamını taşıyacağı gibi prestij kaybına da neden olacaktır. Oysa iyi bir reklam çalışması, algının ürün ve/veya hizmet üzerinde yoğunlaşması ve tüketici ilgisinin bu yöne kaydırılmasını sağlamaktadır.